اخبار و مقالات

چگونه دزد وایفای را پیدا و مسدود کنیم؟
30
با گسترش استفاده از اینترنت و مخصوصا استفاده از مودم های بی سیم، مشکل استفاده غیر مجاز افراد ناشناس از اینترنت ما نیز مطرح شده است. در اینجا به روشی…