سرویس های غیر حجمی با FUP جدید

شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا (صبانت) در راستای ارج نهادن به حقوق مشترکان و رضایتمندی هر چه بیشتر کاربران گرامی،اقدام به افزایش میزان حجم منصفانه سرویس ها نموده است.