سرویس های غیر حجمی با FUP جدید

شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا (صبانت) در راستای ارج نهادن به حقوق مشترکان و رضایتمندی هر چه بیشتر کاربران گرامی،اقدام به افزایش میزان حجم منصفانه سرویس ها نموده است.

شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا (صبانت) در راستای ارج نهادن به حقوق مشترکان و رضایتمندی هر چه بیشتر کاربران گرامی،اقدام به افزایش میزان حجم منصفانه سرویس ها نموده است.

کلیه مشترکان گرامی میتوانند جهت بهره مندی از سرویس های جدید با حجم منصفانه بالاتر(FUP) از طریق پنل کاربری و یا تماس با شماره سراسری 1524 اقدام به خرید نمایند.

 

سرویس های غیر حجمی با FUP جدید صبانت اصفهان